Category «Audio & Video»

AudioCD database

For audio CD database, the name is the same program. The shareware largely automatically collects information about music CDs. In addition to artist name and song title, the manager applies additional information from Title databases on the Internet and shows cover art directly into the user interface on. AudioCD database assigns input data alphabetically as ...

AudioCD databank

Voor audio-cd-database, de naam is hetzelfde programma. De shareware verzamelt grotendeels automatisch informatie over de muziek-cd's. Naast de naam van de artiest en de titel van het nummer, de manager van toepassing aanvullende informatie van Titel databases op het internet en toont cover art direct in de gebruikersinterface op. AudioCD databank wijst invoergegevens alfabetisch evenals ...

EMDB – Eric’s Movie Database

With the EMDB download (Eric's Movie Database) manage cineastes their DVD collection. The freeware is an excellent overview of movies, actors and directors. DVD collection clearly manage the EMDB Download EMDB can be operated quite easily. new movies quickly and easily be added and recorded DVDs to the database. It is only the title. All ...

MAGIX Movies on DVD

MAGIX Movies on DVD is not active. The sequel is called MAGIX Video easy HD. MAGIX Movies on DVD is passionate hobby directors provides a number of practical tools to create their own productions to choose from. With the shareware you design, for example, Blu-ray videos with animated menus and add clips with the help ...

Music Wizard Professional

Of the Music Wizard Professional download selects music friends in managing their collections under the arms. The shareware archives both audio files and sound recordings. Music Wizard Professional download with interface to the Internet database freeDB In addition, Music Wizard Professional makes them useful in converting music CDs into digital data. The shareware reads the ...

MAGIX Film op DVD

MAGIX Film op DVD is niet actief. De opvolger heet MAGIX Video easy HD. MAGIX Film op DVD is gepassioneerde hobby bestuurders biedt een aantal praktische instrumenten om hun eigen producties om uit te kiezen te creëren. Met de shareware u ontwerpt, bijvoorbeeld Blu-ray-video's met geanimeerde menu's en clips toe te voegen met de hulp ...

iTunes for Windows

iTunes for Windows works as a central interface between Apple's iPod, iPad or iPhone and PC. The multimedia manager plays many file types from managed in addition to music videos and imported music CDs. The built-in iTunes iTunes Store additionally offers a huge selection of music, movies, TV shows, books and apps for sale via ...

iTunes voor Windows

iTunes voor Windows werkt als een centrale interface tussen Apple's iPod, iPad of iPhone en PC. De multimedia-manager speelt een groot aantal bestandstypen van beheerde in aanvulling op muziekvideo's en geïmporteerde muziek-cd's. De ingebouwde iTunes iTunes Store biedt bovendien een enorme selectie van muziek, films, tv-programma's, boeken en apps voor verkoop via internet. Van eenvoudige ...

Studio One Gratis

de Studio One Download maakt de Windows-pc voor de Akai MPC. Studio One biedt uitgebreide functies van audio en MIDI, maar één ding: gemakkelijk te gebruiken. Studio One Download als opnamestudio voor audio hobbyisten Vocale en instrumentale geluid opnemen hobbyisten met Studio One en buig de tracks met een verscheidenheid aan geïntegreerde effecten. De selectie ...

Jokes verteller

Deze reader software verteld door middel van animatie cijfers grappen uit verschillende categorieën. Ook aan boord zijn de grappen verteller onder andere kinderen grappen, school grappen, blonde grappen, DDR grappen en dierlijke grappen. Alle ondersteunende bestanden, zoals de Speech Engine en MS-agent componenten zijn opgenomen in het installatiepakket. De verteller grappen kan zo worden ingesteld ...

Jokes narrator

This reader software told through animation figures jokes from different categories. Also on board are the jokes narrator among other children jokes, school jokes, blonde jokes, DDR jokes and animal jokes. All support files such as the Speech Engine and MS agent components are included in the installation package. The narrator jokes can be set ...

Full Version: NI Supercharger

Native instrumets supercharger, that is richer tube sound on a digital basis. With side chain, and saturation Transientenkompression a significantly improved sound is virtually guaranteed. The resulting sound spectrum of NI Supercharger ranges from warm sound with a touch of compression, for example for guitars, to the Nuclear graining by Max inflation as it is ...

piano akkoorden

met de Piano akkoorden te downloaden Liefhebbers van muziek geschikt theoretisch muziek lezen gemakkelijk, omdat deze tool speciaal is ontworpen voor beginners en muziekstudenten. is mooi vooral dat hiermee niet alleen studenten van de piano, maar elke muziek student, jong of oud. leren door het downloaden van piano akkoorden merkt eindelijk te begrijpen Het is ...

Pazera Gratis MP4 to AVI Converter

Met een groot aantal mobiele apparaten, zoals smartphones en tablets het videoformaat MP4 wordt gebruikt. Maar niet alle programma's voor het afspelen en bewerken van foto's omgaan. Oplossing geeft de Pazera Gratis MP4 to AVI Converter Download. Met de gratis Video Converter kan zijn - zoals het suggereert de naam van het product - omzetten ...

piano chords

With the Piano chords download Music enthusiasts suitable theoretically read music easily, because this tool is especially designed for beginners and music students. is beautiful especially that it addresses not only students of the piano, but every music student, young or old. learn by downloading piano chords notes finally understand It's true: Quite simply, the ...

map