Datamatec basispensioen calculator

Het basispensioen calculator is een pensioeninkomen rekenmachine die snelheid testen uitvoert voor de nieuwe basispensioen (Retirement inkomen naar arbeidsvermogen). We onderscheiden de professionals werknemers en zelfstandigen, ambtenaren en gepensioneerden. Voor werknemers en zelfstandigen, is er de mogelijkheid dat de echtgenoot als werknemers met hun eigen inkomen worden beschouwd. Nieuw: Nu met fiscale schatting (met inbegrip van de solidariteitsbijdrage) en belastingbesparing probleem op door bij te dragen aan het basispensioen. Bovendien kunnen twee zelfstandige nu worden berekend.

map