Het programma simuleert een rimpel tank en geeft het resultaat onmiddellijk plaats in drie dimensies op het scherm. In het bad voorwerpen worden geplaatst (pathogeen, kolommenraster, observatiepunten). Het oppervlaktewater kan worden gekleurd, afhankelijk van de amplitude / vervorming zodat knooplijnen, buiken en andere interferentiefenomenen zijn duidelijk zichtbaar. Ook kan eendimensionale golven (incl. Interferentie, reflectie van vaste en vrije uiteinde) worden gesimuleerd. Het programma bestaat uit slechts één bestand dat direct kan worden gestart. Installatie is niet noodzakelijk.