Momenteel zijn veel Facebook-gebruikers posten een statusbericht waarin ze in tegenspraak met de beweerde verandering in de Facebook-voorwaarden. Dat er achter het niet langer besmet dan warme lucht, zal pas later duidelijk worden.

Facebook Hoax: Wijziging van de Algemene Voorwaarden

Facebook beleid"Als gevolg van de nieuwe bepalingen op Facebook ik het niet eens ..." - Dergelijke of soortgelijke tekst en afbeeldingen zijn aanwezig op Facebook in omloop. Met hen, de gebruiker specificeert een object om de beweerde verandering in de Facebook-Algemene Voorwaarden en het ongeoorloofd gebruik van zijn gegevens. Wat velen niet facebookers weten: De laatste update van de Facebook-voorwaarden was nogal een tijdje terug, en dus heb je geen "nieuw" om de exploitatie van hun privégegevens vrezen. Een daarvan is een zogenaamde "hoax" vastgesteld - een internet-eend.

Facebook Hoax: tegenstrijdigheid heeft geen effect

Zelfs als het statusbericht is het nastreven van een zinvol doel, heeft het geen effect. Je kon toch niet voorkomen dat een statusbericht Facebok van het gebruik van persoonlijke gegevens. Juridische deskundigen wijzen erop dat een overeenkomst is tussen de gebruiker en Facebook al bij de registratie tot stand gekomen, dat niet eenzijdig kan worden opgezegd aan de ene kant en aan de andere kant, die nodig zijn in het schrijven - van een statusbericht Facebook zal uiteindelijk niets gehoord.

Privacy in plaats Facebook Hoax

zitten in plaats van deze hoax, kun je iets effectief te doen voor uw privacy op Facebook. Lees meer over:

  • verbeteren Facebook Extensions comfort en privacy