Avira System Speedup

Category «Avira System Speedup»

verwijdert Google crash handler

Ondanks gedeactiveerd datatransmissie, de Google crash handler op vele plaatsen twee keer in de lopende processen in de task manager. Om zich te ontdoen van de twee taken. Google crash handler en Google Updater Volgens een vorige pagina in het Google Product Forums Google crash handler mag niet actief tijdens gedeactiveerd datatransmissie zijn. Niettemin, bevindt …

disinstallare gestione dei crash di Google

Nonostante la trasmissione dei dati disattivato, la gestione dei crash Google ha trovato in molti luoghi due volte nei processi in corso nel task manager. Per sbarazzarsi dei due compiti. gestione dei crash Google e Google Updater Secondo una pagina precedente del Forum dei prodotti Google gestione dei crash di Google non dovrebbe essere attivo …

map