Category «Office & Finance»

word Creator

Of the Word generator download generates random words or texts from a repertoire of characters that can be weighted by the user by probabilities at will. Word Generator Download with counter for letters and syllables The freeware also contains various additional functions such as counting of letters and syllables. Those looking for an easy example ...

Calendar 2016 with holidays

With the Calendar 2016 with holidays Download you always have a good overview of all the public holidays of 2016 at hand. Those looking for the best long weekends for his holiday plans, receive our Holiday glance a printable guide in PDF format as well as calendar and semi-annual calendar for all 16 German states. ...

A1 facturering Plus

A1 facturering Plus helpt vooral ambachtslieden en dienstverleners in het omgaan met de dagelijkse kantoorwerk. De shareware beheert beide adressen en documenten zoals facturen en offertes. Hun lay-out past A1 facturering plus het gebruik van een vorm ontwerper op de visuele weergave van hun eigen bedrijf. Handig is de administratie tool zorgt voor een keer ...

woord Creator

de Word generator downloaden genereert willekeurige woorden of teksten uit een repertoire van tekens die naar believen kunnen worden gewogen door de gebruiker door waarschijnlijkheden. Word Generator Download met teller voor brieven en lettergrepen De freeware bevat ook diverse extra functies zoals tellen van letters en lettergrepen. Wie op zoek is naar een eenvoudige voorbeeld ...

Kalender 2016 met feestdagen

met de Kalender 2016 met vakantie Download heb je altijd een goed overzicht van alle feestdagen van 2016 bij de hand. Wie op zoek is naar de beste lange weekends voor zijn vakantie plannen, krijgen onze Holiday oogopslag een printbare handleiding in PDF-formaat, evenals de agenda en semi-jaarlijkse kalender voor alle 16 Duitse deelstaten. Kalender ...

A1 billing Plus

A1 billing Plus helps especially artisans and service providers in coping with everyday office work. The shareware manages both addresses and documents such as invoices and offers. Their layout fits A1 billing plus in using a form designer on the visual appearance of their own operation. Conveniently, the administration tool ensures once-scale prints on demand ...

Travel software

Travel expenses software settles expenses for official and private travel on a statutory basis. After manually typing in the travel and document data shareware automatically determines the appropriate day packages. Here, for travel software, it does not matter whether the way at home or abroad have been completed. The tool also calculates the VAT rates ...

WinGWS – gas, water, elektriciteit

met de WinGWS - gas, water, elektriciteit Download kan effectief hun eigen energie- en waterverbruik te regelen door het invoeren van de telling. Men leert ook, al dan niet een extra betaling verwachten als de gebruiker krijgt geld terug. WinGWS - gas, water, elektriciteit Download als hulpmiddel bij de controle van de consumptie Met de ...

Yellow Pages

The Win App Yellow pages replaces the gadget is no longer available the same name. Free the industry book comes with convenient search functions on the Windows 8Desktop. Due eyes are after launching the app first Quick Search for industries such as restaurants, auto repair shops, hairdressers and some more. Approved to yellow pages to ...

Wizard Brief Liefde Cyrano

Cyrano Wizard Brief Liefde helpt de gebruiker om een ​​liefdesbrief. De gratis leuke tool is alleen de naam van de geliefde evenals persoonlijke gegevens en al is er een meer of minder ernstige liefdesbrief klaar. Love letters zijn een ingewikkelde aangelegenheid. Het vinden van de juiste woorden hoorden, waarschijnlijk de moeilijkste taken. The Wizard Brief ...

Time system

Time system manages working hours of individual employees or entire workforces. Its strengths, the time system from among the various possibilities for recording working times. Whether simple recording of working and project times, or the transparent management of appointments and vacation and sick days, time system is simple to use and flexible. Optionally, the time ...

successierechten berekening

Successierechten berekening bepaalt verschuldigd aan Uncle Sam in het kader van successie- en schenkingsrechten betalingen. De freeware belastingschijven als vergoedingen beide ook beschouwd. Bovendien, de bloed- met overleden personen en Shen kern opgenomen in de berekening. Successierechten berekening levert gegevens velden voor het invoeren van de monetaire waarden zoals spaarrekeningen of effecten evenals huishoudelijke goederen ...

Testimony freeware version Thuringia

At the Testimony freeware version Thuringia Download is it is a printing program for text printing on testimony forms. Testimony freeware version Thuringia download for teachers This version is a free edition of Thuringia. Information on the full version and corresponding certificate forms are available on the manufacturer's website. Many other forms containing our software ...

Paper Ruler Print

With the Paper Ruler Print Download gives the user without great expense from a Ruling with your own desktop printer. Here, the simple layout lets the user design of the standards in the font formatting and the color of the strokes. Paper Ruler Print Download with arbitrary lines Also, immortalized paper ruler print the work ...

Year Planner Excel

Of the Year Planner Excel Download brings a calendar of the entire year for MS Excel on the home computer. As the name expect the free calendar by the manufacturer is designed for Excel, but can just as easily be opened with the freeware competitors OpenOffice Calc. The financial planner Excel Download optimal for large ...

map