Category «Office & Finance»

A1 facturering Plus

A1 facturering Plus helpt vooral ambachtslieden en dienstverleners in het omgaan met de dagelijkse kantoorwerk. De shareware beheert beide adressen en documenten zoals facturen en offertes. Hun lay-out past A1 facturering plus het gebruik van een vorm ontwerper op de visuele weergave van hun eigen bedrijf. Handig is de administratie tool zorgt voor een keer ...

woord Creator

de Word generator downloaden genereert willekeurige woorden of teksten uit een repertoire van tekens die naar believen kunnen worden gewogen door de gebruiker door waarschijnlijkheden. Word Generator Download met teller voor brieven en lettergrepen De freeware bevat ook diverse extra functies zoals tellen van letters en lettergrepen. Wie op zoek is naar een eenvoudige voorbeeld ...

Kalender 2016 met feestdagen

met de Kalender 2016 met vakantie Download heb je altijd een goed overzicht van alle feestdagen van 2016 bij de hand. Wie op zoek is naar de beste lange weekends voor zijn vakantie plannen, krijgen onze Holiday oogopslag een printbare handleiding in PDF-formaat, evenals de agenda en semi-jaarlijkse kalender voor alle 16 Duitse deelstaten. Kalender ...

A1 billing Plus

A1 billing Plus helps especially artisans and service providers in coping with everyday office work. The shareware manages both addresses and documents such as invoices and offers. Their layout fits A1 billing plus in using a form designer on the visual appearance of their own operation. Conveniently, the administration tool ensures once-scale prints on demand ...

Travel software

Travel expenses software settles expenses for official and private travel on a statutory basis. After manually typing in the travel and document data shareware automatically determines the appropriate day packages. Here, for travel software, it does not matter whether the way at home or abroad have been completed. The tool also calculates the VAT rates ...

word Creator

Of the Word generator download generates random words or texts from a repertoire of characters that can be weighted by the user by probabilities at will. Word Generator Download with counter for letters and syllables The freeware also contains various additional functions such as counting of letters and syllables. Those looking for an easy example ...

Calendar 2016 with holidays

With the Calendar 2016 with holidays Download you always have a good overview of all the public holidays of 2016 at hand. Those looking for the best long weekends for his holiday plans, receive our Holiday glance a printable guide in PDF format as well as calendar and semi-annual calendar for all 16 German states. ...

successierechten berekening

Successierechten berekening bepaalt verschuldigd aan Uncle Sam in het kader van successie- en schenkingsrechten betalingen. De freeware belastingschijven als vergoedingen beide ook beschouwd. Bovendien, de bloed- met overleden personen en Shen kern opgenomen in de berekening. Successierechten berekening levert gegevens velden voor het invoeren van de monetaire waarden zoals spaarrekeningen of effecten evenals huishoudelijke goederen ...

Testimony freeware version Thuringia

At the Testimony freeware version Thuringia Download is it is a printing program for text printing on testimony forms. Testimony freeware version Thuringia download for teachers This version is a free edition of Thuringia. Information on the full version and corresponding certificate forms are available on the manufacturer's website. Many other forms containing our software ...

map
Adblock
detector