Category «Pictures & Graphics»

Aero Toolbar Icons for Windows 8

With the Perfect Table Icons is a icon collection comes on the developer PC. The icons are optimized for integration into programs for Windows 8. Thanks to various sizes and color depths common Einsatzbgebiete are funded: So both icons in 32-bit are with alpha channel and 245-colors on board, and each symbol in different variants ...

Warehouse Planner

Of the Warehouse Planner Download can be with "Warehouse Planner" translated into the German language. , The task of free CAD program in broad terms would already outlined. Warehouse Planner download shows floor plans in 3D Detailed: Based on the extent of the available storage space it determines its optimal utilization. Here Warehouse Planner refers, ...

Volledige versie: Perfect Effects

Het filterpakket Perfect Effects biedt geïntegreerde beeldverwerking en een verscheidenheid aan interessante foto-effecten. Dit leverde over digitale foto's met HDR indruk, vervagen effecten of antiek look en geven de foto's zo dat bepaalde iets. De werking van Perfect Effects gecreëerd daardoor heel simpel. U selecteert de gewenste afbeelding en vervolgens een van de vele basiseffecten. ...

Full Version: Perfect Effects

The filter pack Perfect Effects provides integrated image processing and a variety of interesting free photo effects. This provided about digital photos with HDR impression, blur effects or antique look and give the shots so that certain something. The operation of Perfect Effects created thereby quite simple. You select the desired image and then one ...

Fotogrammetrische image rectificatie

met de image Fotogrammetrische rectificatie Download kunnen hoek gemakkelijk foto's bewerken. De software zet in perspectief in ** ** schaal oppervlakken. Rechte hoeken dankzij Fotogrammetrische image rectificatie Download De gelijknamige methode van fotogrammetrie is de evaluatie van beelden, zodat nauwkeurige metingen kunnen worden bepaald. Een speciale meting camera werd gebruikt voor oorspronkelijk. Daarnaast hadden vooraf ...

Photogrammetric image rectification

With the Photogrammetric image rectification Download can angle in photos easily edit. The software converts perspective views in ** ** scale surfaces. Right angles thanks Photogrammetric image rectification Download The eponymous method of Photogrammetry is the evaluation of images, so that accurate readings can be determined. A special measuring camera was used for originally. In ...

24×24 Free Application Icons

24x24 Free Application Icons provides programmers with a free icon collection aside. The graphics cover use in most standard applications. The 24x24 Free Application Icons are available in 32-bit color depths of 256 colors as well, but are limited to a dimension of 24 x 24 pixels. There are all the icons in the status ...

Free 3D Photo Maker

Free 3D Photo Maker is two-dimensional images into 3D images. does the job the freeware based on two images that were snapped a few centimeters offset. 3D images create yourself with the Free 3D Photo Maker Download According to the manufacturer, the optimal distance between the two snapshots is about five to seven centimeters. The ...

24×24 gratis applicatie Icons

24x24 gratis applicatie Icons biedt programmeurs met een gratis icoon collectie opzij. De graphics te dekken gebruik in de meeste standaard toepassingen. De 24x24 Gratis iconen Application zijn beschikbaar in 32-bits kleurdiepte van 256 kleuren ook, maar zijn beperkt tot een afmeting van 24 x 24 pixels. Er zijn alle pictogrammen in de statusbalk normale, ...

Instagram for Android

Photo Art everyone can. With the filter effects of Instagram for Android is any snapshot with the smartphone's camera work of art. The Android app is more than just a photo tool - and has now blossomed into a true phenomenon and adult social network. With Instagram for Android not only a photo editing app, ...

Find icons

Of the Find Icons download provides an almost endless supply free icons online for download. With the free icons to decorate folders, programs, their own web pages and more. Find Icons download with keyword search Thus, the user still finds the right little picture for its own purposes in the amounts of free web app, ...

Welke doopvont

Wat Font erkent fonts is surfter websites door mouseover. De zoekdienst voor fonts is geschikt voor gebruik in Firefox en Safari of Google Chrome. Inbedding Welk lettertype in de branding Fuchs neemt de vorm van een zogenaamde bookmarklets. Dit JavaScript omschrijft zichzelf als bookmarks en activeert het schrijven erkenning door er op te klikken. Voor ...

Instagram voor Android

Foto Art iedereen kan. Met de filter effecten van Instagram voor Android is geen momentopname met de smartphone camera kunstwerk. De Android app is meer dan alleen een foto tool - en is inmiddels uitgegroeid tot een waar fenomeen en volwassen sociaal netwerk. Met Instagram voor Android niet alleen een app foto's te bewerken, maar ...

Vind pictogrammen

de Vind Icons downloaden biedt een bijna eindeloze aanbod gratis iconen online te downloaden. Met de gratis pictogrammen om mappen, programma's, hun eigen webpagina's en nog veel meer te versieren. Iconen te downloaden met keyword search Zo is de gebruiker nog steeds vindt de juiste prentje voor eigen doeleinden in de bedragen van de gratis ...

Professional Label Software

With the Professional Label Software users make labels for Sigel products comfortably at the computer. For this purpose, the freeware label templates, CD covers and labels, folders back and Co. to fill with their own content ready. Also individual bottle labels and Christmas labels to layout has with Professional Label Software on the screen and ...

map